Klasa szkolna

Jeśli chodzi  o wygląd sali szkolnej czy też usadzenie dzieci w ławkach nauczyciel angielskiego nie ma zbyt dużego pola manewru. Najlepszym rozwiązaniem była by własna sala językowa, wtedy nauczyciel mógłby mieć wpływ na jej wygląd. Niestety często jest tak, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, że to nauczyciel przychodzi do klasy. Posiadamy tu następujące pole manewru –  możemy poprzesadzać dzieci, sprawdza się to często gdy rozmawiają. Jednak układu ławek na jedne zajęcia nie zmienimy. Najczęściej ławki ustawione są w tradycyjny sposób, czyli w rzędach.  Zdarza się też że są ustawione w długie rzędy (horyzontalnie). W czasie mojej kariery szkolnej zdarzyło mi się też siedzieć w ławkach ustawionych w dwie podkowy (jedna mniejsza w środku drugiej większej). Ustawienie ławek powinno odpowiadać celom lekcji  oraz zaplanowanym formom pracy (np. w grupie, w parach). Ważne jest również, by dzieci dobrze widziały tablicę oraz nauczyciela.

Ostatnimi czasy, szczególnie od kiedy do klasy pierwszej zaczęły uczęszczać sześciolatki dużo mówi się o wstawaniu z ławek i nauce w kole na dywanie. W tym przypadku dużo zależy od układu sali, są sale w których z tyłu jest więcej miejsca oraz takie, w których nawet w przypadku poprzesuwania tylnych ławek ciężko jest usiąść na podłodze. Rolę odgrywa tutaj oczywiście liczba dzieci w klasie. Im więcej, tym trudniej pracować na dywanie. Najlepiej przystosowane są sale dla zerówek, gdzie naturalne dla mnie jest, że na początku dzieci siedzą w kole. Sprawdzam listę a następnie powtarzamy słownictwo, bawimy się kartami itp. Dopiero później rozdaję książki i dzieci zaczynają pracę przy stolikach.

W tym tygodniu uczymy się (23.04-27.04)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zabawek
 • liczenie zabawek
 • utrwalenie określeń big/small

Klasa 1:

 • liczenie 1-20
 • wierszyk (chant) „Count from one to twenty”
 • polecenia (read, write, run, jump, dance, sing)
 • polecenia (Sit down/Don’t sit down)

Klasa 2:

 • nazwy jedzenia (bread, rice, pasta, bananas, sandwiches, apples, chicken, fish, milk, fruit juice, biscuits, cake)
 • zwroty (I like, I don’t like, He/She likes)
 • odpowiadanie na pytania: Do you like…? What’s your favourite food?

Mind maps (mapy myśli)

Dziś napiszę o ciekawej i popularnej formie robienia notatek, czyli mind maps (mapy myśli). Można je robić ucząc się różnych przedmiotów, ale sprawdzają się one dobrze w nauce angielskiego (chociażby w nauce słownictwa).

Twórcą mind maps jest Tony Buzan. Wszystko zaczęło się kiedy autor sam miał problemy w nauce. Zauważył on, że większość studentów wykorzystuje do nauki notatki. Przestudiował trzy sposoby  robienia notatek przez innych uczniów: pisanie wykładu słowo w słowo, pisanie streszczenia wykładu oraz pisanie tylko kluczowych słów. Następnie spróbował wszystkich tych technik, by sprawdzić ile się nauczył, czy też zapamiętał. Doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem jest wynotowanie najważniejszych słów. Odkrył także, że gdy użył dwóch kolorów, zapamiętywał efektywniej. Ostatecznie opracował sposób robienia notatek wykorzystujący słowa i kolory, znany właśnie jako mind maps.

Mind map składa się z centralnego słowa lub hasła, wokół którego rysujemy pozostałe słowa, hasła powiązane z tym głównym. Od tych słów również odchodzą (jak gałęzie) kolejne słowa, zwroty. Jeśli chcemy możemy stosować kolory lub też rysować małe, symboliczne rysunki.

Jakie są zalety tej techniki? Mapy myśli pobudzają prawą część mózgu. Poprzez zrozumienie struktury informacji, postrzegamy obraz całościowo (szersze spojrzenie na temat, skojarzenie z dotychczas posiadaną wiedzą). Dzięki mapie widzimy, jak informacje są ze sobą powiązane. Mówiąc o korzyściach płynących z robienia notatek w ten sposób, można się odnieść do opisywanej już przeze mnie teorii Multiple Intelligences. Mapy są odpowiednie w szczególności dla uczniów o inteligencji wizualno-przestrzennej.  Używając ich wiele zyskują także wzrokowcy. Mapy mają „przyciągać wzrok”.

Największą wartość w tworzeniu mind maps ma właśnie ich kreowanie. Dzięki temu aktywniej czytamy i słuchamy. Jeśli na koniec lekcji, czy też czytanego tekstu słowa są rozproszone i słabo zorganizowane powinniśmy jeszcze raz przemyśleć ich układ i być może stworzyć nową mapę. Mapy myśli pomagają także przy powtarzaniu materiału.

Można je tworzyć w tradycyjny sposób, czyli na kartce papieru. W sieci dostępne są też darmowe programy służące do ich pisania. Zaletą jest to, że mapę można łatwo przeorganizować, zmieniając układ „gałęzi”, czy też słów, dodać kolory.

Nie każdy polubi ten sposób robienia notatek, jednak myślę, że warto go wypróbować. Znam osoby, którym bardzo się to spodobało i okazało się dla nich najlepszą metodą notowania i uczenia się. Jest to dobra technika dla starszych uczniów, ale sprawdza się także w biznesie (np. na spotkaniach, prezentacjach).

A teraz konkretne przykłady, oczywiście w odniesieniu do języka angielskiego.

Najprostszą wersją jest rozpisanie słownictwa, np. clothes, animals, food etc.

Poniżej znajduje się prosty przykład narysowanej przeze mnie mapy dotyczącej tematu health.

Kolejny przykład został zaczerpnięty z książki do nauki języka angielskiego w biznesie pt.”Business English Handbook. Advanced” wyd. Macmillan. W książce tej w każdym rozdziale znajduje się mind map dotycząca konkretnego tematu. Na okładce napisane jest, że użyte mapy w czytelny sposób przedstawiają i ułatwiają zapamiętywanie nowego słownictwa.

Ciekawe jest stworzenie mapy dla jednego słowa. Wtedy zapisujemy je centralnie, piszemy jego definicję i na kolejnych gałęziach słowo użyte w zdaniu lub pytaniu, wypisanie kolokacji, zwrotów zawierających to słowo, prosty rysunek słowa (jeśli się da je narysować). Kolejny sposób również dotyczy słowa. Tym razem również zapisujemy słowo po środku. Oprócz definicji, napiszemy synonimy, antonimy, inne formy tego wyrazu, zdanie z książki/ tekstu zawierające to słowo oraz własne zdanie.

W tym tygodniu uczymy się (2-4.04)

Klasa 0:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, Happy Easter); zabawy

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Happy Easter); zabawy
 • wierszyk „One little…”

Klasa 2:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Easter basket, Happy Easter); ćwiczenia
 • piosenka „Clap your hands for Easter”