W tym tygodniu uczymy się (7-11.05)

Klasa 0:

 • wprowadzenie nazw części ciała (head, arms, hands, body, legs, feet)
 • wierszyk (chant) „My head…”
 • zwrot „Touch your…”

Klasa 1:

 • polecenia i zakazy (jump/don’t jump)
 • piosenka „Clap your hands…”
 • mówienie o umiejętnościach „I can…” / „I can’t…”
 • wierszyk (chant) „I can read…”

Klasa 2:

 • historyjka „Pirates 4” i ćwiczenia z nią związane
 • utrwalenie słownictwa i zwrotów „Food”
 • mówienie o umiejętnościach „I can…”/ „I can’t…”

W tym tygodniu uczymy się (23.04-27.04)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zabawek
 • liczenie zabawek
 • utrwalenie określeń big/small

Klasa 1:

 • liczenie 1-20
 • wierszyk (chant) „Count from one to twenty”
 • polecenia (read, write, run, jump, dance, sing)
 • polecenia (Sit down/Don’t sit down)

Klasa 2:

 • nazwy jedzenia (bread, rice, pasta, bananas, sandwiches, apples, chicken, fish, milk, fruit juice, biscuits, cake)
 • zwroty (I like, I don’t like, He/She likes)
 • odpowiadanie na pytania: Do you like…? What’s your favourite food?

W tym tygodniu uczymy się (2-4.04)

Klasa 0:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, Happy Easter); zabawy

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Happy Easter); zabawy
 • wierszyk „One little…”

Klasa 2:

 • utrwalenie słownictwa – Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Easter basket, Happy Easter); ćwiczenia
 • piosenka „Clap your hands for Easter”

W tym tygodniu uczymy się (29-30.03)

Klasa 0:

 • utrwalenie zwrotów big/small, ćwiczenia
 • wprowadzenie słownictwa Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, Happy Easter)

Klasa 1:

 • liczenie 1-20
 • wprowadzenie słownictwa Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Happy Easter)
 • wierszyk „One little…”

Klasa 2:

 • utrwalenie nazw jedzenia
 • wprowadzenie słownictwa Wielkanoc (Easter egg hunt, Easter egg, bunny, chicken, sheep, Easter basket, Happy Easter)
 • piosenka „Clap your hands for Easter”

W tym tygodniu uczymy się (19-23.03)

Klasa 0:

 • utrwalenie zwrotu „I’ve got…”
 • odpowiadanie na pytanie „Have you got…?”
 • określenia big/small

Klasa 1:

 • historyjka „Pirates 4” i ćwiczenia z nią związane
 • przypomnienie – liczby 1-10
 • liczenie od 1 do 20

Klasa 2:

 • utrwalenie omówionego materiału – unit 6
 • nauka piosenki „There’s a spider…”
 • wprowadzenie nazw jedzenia (apples, sandwiches, grapes, fruit juice, biscuits, bananas, chocolate)
 • piosenka (chant) „I like…” (zwroty „I like”, „I don’t like”)

W tym tygodniu uczymy się (12-16.03)

Klasa 0:

 • utrwalenie słownictwa “Toys” (bike, kite, ball, skateboard, scooter, magic wand)
 • piosenka (chant) „I’ve got…”

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa – jedzenie, wprowadzenie słów: carrots, apples, fish, bread
 • zwroty „I like…”, „I don’t like…”, ćwiczenia
 • odpowiadanie na pytanie: „Do you like…?”

Klasa 2:

 • ćwiczenia utrwalające słownictwo „House”
 • utrwalenie – przyimki (on, in, under, behind)
 • określanie położenia: “Where’s the dog?” „In the garden, living room etc”
 • zabawa kartami wyciętymi z podręcznika

W tym tygodniu uczymy się (5-9.03)

Klasa 0:

 • utrwalenie historyjki “The Colour Spell 3”
 • wprowadzenie słownictwa – Unit 6 – “Toys” (bike, kite, ball, skateboard, scooter, magic wand)
 • piosenka (chant) „I’ve got…”

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa – jedzenie.
 • utrwalenie piosenki (chant) „Rice…”
 • wprowadzenie zwrotów „I like…”, „I don’t like…”, ćwiczenia

Klasa 2:

 • utrwalenie słownictwa „House”
 • utrwalenie – przyimki (on, in, under, behind)
 • określanie położenia: “Where’s the dog?” „In the garden, living room etc”
 • zabawa kartami wyciętymi z podręcznika

W tym tygodniu uczymy się (27.02-2.03)

Klasa 0:

 • zwierzęta – ćwiczenia utrwalające
 • piosenka o zwierzętach – „What’s this animal?”
 • historyjka „The Colour Spell 3”

Klasa 1:

 • utrwalenie piosenki „I’ve got a small nose…”
 • utrwalenie słownictwa Unit 6
 • wprowadzenie  nazw jedzenia (rice, pasta, chicken, cheese, milk, water)
 • chant „Rice…”

Klasa 2:

 • utrwalenie słownictwa “House”
 • utrwalenie – chant “In my house there’s…”
 • utrwalenie: “There is …, There are…”
 • wprowadzenie przyimków (prepositions) (on, in, under, behind)
 • odpowiadanie na pytanie – “Where’s…?”

W tym tygodniu uczymy się (20-24.02)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zwierząt
 • naśladowanie i odgadywanie nazw zwierząt
 • kolorowanie zwierząt
 • odpowiadanie na pytanie „What’s your favourite animal?”

Klasa 1:

 • utrwalenie odpowiedzi na pytanie „Where’s my sister, brother etc.”
 • zabawa kartami wyciętymi z podręcznika
 • przypomnienie nazw części ciała
 • piosenka „I’ve got a small nose…”

Klasa 2:

 • wprowadzenie słownictwa związanego z domem (kitchen, bedroom, bathroom, living room, hall, door, bed, sofa, window, chair, cupboard, table, wardrobe)
 • wprowadzenie struktur: “There is…, There are…”

W tym tygodniu uczymy się (13-17.02)

Klasa 0:

 • utrwalenie nazw zwierząt oraz poznanie nowych (frog, butterfly, bear, rabbit)
 • słuchanie historyki
 • utrwalenie (chant) „What’s this? It’s my mouse.”

Klasa 1:

 • utrwalenie słownictwa związanego z domem oraz nazw członków rodziny
 • Odpowiadanie na pytanie „Have you got a brother or sister?”
 • pytanie „Where’s my…?” „In the bedroom, bathroom etc.”

Klasa 2:

 • utrwalenie omówionego materiału (unit 5)
 • pytanie „What’s your favourite animal?”
 • słuchanie i wykonywanie ćwiczeń związanych z historyjką „Pirates 3”